FREE TIPS 12.02.2023 Fermana-Ancona@Under 2.5 goals Odd:1.36 Reims-Troyes@1 Odd:1.50