FREE TIPS 12.02.2023

Fermana-Ancona@Under 2.5 goals Odd:1.36

Reims-Troyes@1 Odd:1.50