FREE TIPS 14.12.2023 PAOK-HJK@1 Odd:1.30 Mladost GAT-Smederevo@Under 2.5 goals Odd:1.40