FREE TIPS 14.12.2023

PAOK-HJK@1 Odd:1.30

Mladost GAT-Smederevo@Under 2.5 goals Odd:1.40