FREE TIPS 27.11.2022

National Bank Egypt-Pyramids@2 Odd:1.72

Burgos CF-Zaragoza@Under 2.5 goals Odd:1.33